Van de positieve roze bril, de gelukzalige verliefdheid en de eeuwige trouw tot de doorgeslagen onbeantwoorde liefde, de boosheid en het verdriet. En hoe de liefde ons als mens kan vervormen.

In dit speelse vertelconcert klinkt een afwisselend programma van Mahler en Tchaikovsky tot Gershwin en Weill. Ook komt het thema van het Grachtenfestival 2024 aan bod: metamorfose. Dat komt voorbij in de versie van Ovidius’s Metamorfose Pygmalion, waarbij Venus met een enkele aanraking het geliefde standbeeld van Pygmalion tot leven brengt…